Album

Kêskatî

Spîdêbâš Kurdistan Kêskatî Kurd Green Gul Dar Duhok My City Park Garden Izadipark IPhon6 IPhone Photographer Photography Ilovekurdish Ilovekurdistan
Me and My Nephew  bêrazaye mn Bêjîr❤️ Spring Kêskatî Green Garden Kurd Kurdistan IPhon6 Photographer Ilovekurdish Ilovekurdistan
Spîdêbâš Kurdistan Kurd Kêskatî Gul Green Spring Sun Sky IPhon6 IPhone Ilovekurdistan Ilovekurdish صباح الخير الاخضر الورود كوردستان
Spîdêbâš Kurdistan Kurd Kêskatî Green Gul Goodmorning Happy Nature IPhon6 IPhone iPhonephotographer Photographer
Duhok Kurdistan Kêskatî Ilovekurdistan Kurd Ilovekurdish Green
Keskatî bajiri Duhok de xemlinit Ilovekurdish Ilovekurdistan Kurd Kurdistan Kêskatî