Album

از_کرخه_تا_راین

. . نوذر:  داد میزدید کربلایی هاش بسم الله ! زیارت قبول!  به اینام یاد بدین دست خالی جنگیدن رو !  حالا دیگه نه شما اونجائین نه من !  هر دومون اینجائیم، چه فرقی کرد؟! حالا من ريه ام رو از دست دادم تو پاهاتو آقا سعید چشماشو ... .  از کرخه تا راین / ابراهيم حاتمی كيا . . دست_خالی_جنگیدن از_کرخه_تا_راین