Album

NextTimeNaLang

Feelimg sirena ko sa among banyo. Im supposed to be at Sarbay partying like a dog but here I am partying like a dying fish. KaSadNgLifeKoOy Gumasa SarangganiBay NextTimeNaLang