Album

Randhir

Rajasthani Desi cocking Stove "chulha" in Mokhampura Dudu Jaipur Rajasthan India Laxman_Jangid Mokhampura Dudu Jaipur Rajasthan Rockstar_Photography Dj Randhir Dudu_Jaipur Bichoon Computer Rajasthani Desi Cooking Stove Chulha Water Puddle Rainy Season Rainfall Muddy Drop Under Umbrella Rain Monsoon Van Manhole  Mud Model
Randhir