Album

ลูฟี่

เหตุผลที่แชงครูส ไม่พาออกทะเล เพราะทะเลนั้นน่ากลัว และฉันยังอ่อนแอเกินไป . . . ลูฟี่รู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ ของชายที่ชื่อว่าแชงครูสดีที่สุด เค้าคิดจากก้นบึ้งหัวใจ ว่าอยากจะเป็นแบบชายคนนี้ ให้ได้ซักวันหนึ่ง OnePiece ลูฟี่ แชงครูส
หาก อยากเห็นพื้นแผ่นดินสดใส แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป ปล่อยเรือไว้อย่างนั้น . . . แล้ว อีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน ต้องขอไปตามใจซักวัน ออกตามฝันซักที อย่าอยู่อย่างอยาก P2warship ลูฟี่ OnePiece