Album

สารพัดอย่างเมนูจากเต้าหู้

เมนูขึ้นชื่อของเกียวโต Kyoto Mamehachi Ponto -cho เมนูเต้าหู้ สารพัดอย่างเมนูจากเต้าหู้ โดยเฉพาะฟองเต้าหู้เทมปุระ Yuba tempura อร่อยเหาะ 京都豆八 豆腐料理 GMjourney 我的蚂蚁 Tofucourse