Album

亞視永恆

告別亞視,告別永恒 Hkig 2016 Asiatelevision Atv 亞洲電視 亞視 亞視永恆
當亞視也沒有永恒,這個世界有甚麼是百世流芳? Hkig 2016 Atv Asiatelevision 亞視 亞視永恆
拜年專登轉台睇下亞視仲有無賀年廣告,結果等到啦! 依家唔睇以後無得睇啦! Hkig 2016 Atv Asiatelevision Lunarnewyear 亞視 亞視永恆 農曆新年