Album

Mình ơi!

Lần đầu tiên thấy cốc machiato hoa hoét thế này 😐 giá thì quá chát so vs một cốc espresso 😞
Trà ngày Whiteday