Album

ทางเลือก

ทัศนคติของคนเรามันเหมือนเป็นสิ่งดึงดูดตามสิ่งที่เราคิด หากเราเจอปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งร้ายๆ ทำให้เราเกิดทัศนคติร้ายๆ คิดว่าทำไมเราต้องแต่สิ่งร้ายๆ จมอยู่กับสิ่งที่เราคิด มันก็จะดึงดูดสิ่งร้ายๆ เข้ามาหาตัวเรา หากเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สิ่งร้ายที่เราเจอ เป็นบททดสอบ เป็นบทเรียน เป็นแรงบีบให้หาเราสู้ มีทัศนคติที่ดีๆ อยู่เสมอ มันจะกลายเป็นแรงดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆมาหาเรา เราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆอยู่เสมอ....อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะมีทัศนคติยังไง เปลี่ยนวิธีคิด ..ชีวิตเปลี่ยน ทางเลือก ภูลังกา