Album

28tet

Bánhtét 28tet
Thitkhotrung 28tet
28tet Caumong Alone Tinh Gio
" Take my hand . . . " Saigon 28tet
"Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn, đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Chưa chắc con người thực sự của họ giống như vẻ bề ngoài bạn nhìn thấy. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui." Nhungngaygiaptet Nhoanhquanhieu VT-PT 28tet