Album

پارک_ایل_گلی

▫ دارد صبح می شود و من هنوز بیدارم . . . دوران_ناخوش_احوالی بارون_اومد_یهوکی از_سری_عکسهای_متوسط حس و حال نوشتن و عکاسی نیست. بعد مدتها یه عکس رنگی گذاشتم یکم فضا عوض شه، شاد شم، نشد. پارک_ایل_گلی صبح_و_شب_بخیر ✋