Album

یه_چی_تو_این_مایه_ها

▫ مادرم می گوید شبهای پاییز بدون انار سر نمی شوند اما من می گویم بدون تو یه_چی_تو_این_مایه_ها شب_بخیر
end of photo grid