Album

Sharifahhapsah

Prof Emerita Sharifah Hapsah "Bila bercakap biar berbahasa, jangan bersanggah jangan mencerca, suara lantang apa gunanya, hati sakit garu telinga, mereka yang beradat tak kecil jiwanya, orang hormat sampai bila-bila." Ukmbangi Ukm Ukmconvo Ukmmoments Sharifahhapsah Emerita Professor