Album

Wanttohappyfamily

Những ngày này, tôi không vui nên hình ảnh Hà Nội trong tôi cũng buồn. Như bao người khác, nếu ví Hà Nội xưa là những nét văn hoá đặc sắc mà người nay hoài niệm thì những mong mỏi về hạnh phúc gia đình tôi cũng được tôi hoài niệm như nhớ về Hà nội cổ kính vậy. Ngày mà gia đình còn hạnh phúc, đã trở thành thì quá khứ. Bởi vậy, chẳng dám yêu ai chẳng dám để tâm đến chuyện gì vì chuyện gia đình đủ choán hết tâm trí rồi!!! Buồn, nhưng có ai thấu hiểu được (?!) Sosad Alonetime Wanttohappyfamily