Album

عزیز

People Indoors  Flower Day Children Playing دختر ناز عزیز ایینه هفت سین
Game Baby Girl Fatherlove کودک laugh Laugh پدر بازی شادی دختر ناز دختر عزیز لبخند
Child Children Only Childhood One Boy Only Portrait One Person People دختر عزیز عزیز مادر عزیزترین خنده دختر ناز Hat کلاه
Childhood Baby People Day Indoors  Child One Person Lifestyles خنده لبخند دختر ناز عزیز عزیزترین عزیز مادر دختر
مش کریم گاری کش 74 ساله ایست(به قول خودش سنه 1320 به دنیا امده) که در بازار وکیل و معمولا در راسته فرش فروشها مشغول به کار است. از دار دنیا یک گاری دارد و یک پسر که شغل پدر را دنبال کرده. شبها را همراه پسرش در اتاقک اتحادیه گاری کش ها در بازار سر می کند. هر وقت مرا میبیند بغل میکند و پیشانیم را می بوسد. چون وقتی که عکسش را در صفحه ی عکاسیم منتشر کردم، و داستانش را نوشتم، یکی از دوستان بسیار عزیز خارج نشین، هدیه ای را برایش ارسال کرد و دریافت هدایا، خیلی خوشحالش کرد.