Album

Kuruvuxx

Kenikmatan tiada tara adalah ngaliwet πŸ˜€πŸ˜ŠπŸ˜œπŸ˜‹ dalaharrr lursss meh teu baverrr laverrr waverrr lemperrr πŸ˜„πŸ˜œπŸ˜‚ Liwet Dauncau Tahu Tempe Kuruvuxx Jaer Kancra Nilem Lalab Sambel Dahareunbangsawan Beteungsebeuh Aslinixxxlurss Kituweh Hirupitunikmatketikangaliwet Asakrdihaway Hestegnapanjangteuing Baeah Maurangweh Daurangmhkieuweh Daurangmhganteng Jigajohnlennon Mialoh Lursss Teupercayamhkajeun hahahaha liwetisnotcrime ranjicrew βœŒπŸ‘Œ