Album

Gà serama

Chs bố mẹ cứ thích nuôi gà 🐔 nhiều lúc đang cần yên tĩnh mà nó cứ gân cổ lên gáy ý 😠💢 đm chỉ muốn chạy xuống bẻ cổ nó thôi 👊👊👊 ghét 💨 Gà Serama
Beautiful Day Gà Serama\(❁´▽`❁)ノ