Album

New Year started

Morning walk (วิ่งแปร๊บๆหยุด) สองรอบครึ่ง ตื่นตีห้าครึ่งถึงสวนฯหกโมงที่จอดรถเกือบเต็ม คนกรุงรักสุขภาพมีเยอะนะเนี่ย!! วิ่งตามผู้ชายไว้จะได้มีแรง New Year Started