Album

เจอกัน

เพื่อนกันเจอกัน ถ่ายรูปคู่เบย ^^
อวสานผมกู เจอกัน เขาชนไก่
สวัสดี ฉันจะกลับมาเพื่อเจอเธอ พะเยารอเธอ ดอกคำใต้ บ้านฉัน รอ กลับมา เจอกัน อย่าหนีไปไหนนะ ดินแดนแห่งความรัก