Album

หายไวๆนะ

พาเด็กมาหาหมอไม่จะบาย ไอทั้งคืน น่าสงสาร หายไวๆนะ ^^
อ้วนมาฝังเข็มรอครอบแก้ว ชุดใหญ่ หายไวๆนะ ต้าเฉิงคลีนิค
เด็กป่วย ไข้สูง น่าสงสารมากไปฉีดกัน หายไวๆนะ มูมู่