Album

درزیان

سلام. اینجا روستا زیبای درزیان است. روستای درزیان در دشت_مریوان قرار دارد. این روستا پانزده کیلومتر مانده به مریوان قطعا دل و ذوق روح شما را مجذوب خود می کند…. مریوان را باید دید. عکس: نشمیل حبیبی. Mustseeiran