Album

เพ้อก่อนนอน

ข้างนอกอาจจะยิ้ม แค่ข้างในจิตใจอาจหมองหม่น คนทุกคนพยายามจะปิดมุมแย่ของตัวเองเพื่อให้คนอื่นสบายใจอยู่เสมอ ฝันดี เพ้อก่อนนอน