Album

ค่อยๆคุยกันนะ

ความอร่อยของกุ้งกะทะ...ไม่สำคัญเท่า... เรานั่งกินกับใคร.... ใช่เธอคนนั้นรึเปล่า คนสำคัญ คนพิเศษ สบายๆ ค่อยๆคุยกันนะ อยู่ด้วยกันนานๆ