Album

ทำใจค่ะ

ตอนทำสีผมโทนอ่อน >>รีบล้าง กลัวมันอ่อนเกินไป ตอนทำสีผมโทนเข้ม >>รีบล้าง กลัวมันเข้มเกินไป 5555 แอบงงชีวิตตัวเองนะบางที ทำผม อีกละ เปลี่ยนสี อีกละ ขอบคุณช่างที่จำใจทำให้คะ @klayemore ทำไม่สวยก้อโดน ไม่ทำให้ก้อโดน แนะนำเลย ทำใจค่ะ Love u