Album

หน้ากลมไปนะบางที

วันปิยะมหาราช วันหยุด วันทำงาน วันอารายเนี้ย ทำไมต้องวันนี้ ทำไมช้านไม่หยุด โอ้ ...ชีวิตไม่นะ โคตรเรียบร้อย หน้ากลมไปนะบางที นี่กุจะอ้วนไปไหน 😢😢😢😢😢
มาทำอาราย หน้ากลมไปนะบางที ทั้งสองคน 555