Album

خدايي

. متن زیبایی بود ک از دوست خوبم شنیدم و خواندم @mehdi_salehi_bn . دو تا بچه بودن توی شکم مادر . اولی میگه تو به زندگی بعد زایمان اعتقاد داری؟ دومی: آره حتما. یه جایی هست که می تونیم راه بریم شاید با دهن چیزی بخوریم اولی: امکان نداره. ما با جفت تعذیه می شیم. طنابشم انقد کوتاهه که به بیرون نمی رسه. اصلا اگه دنیای دیگه هم هست چرا کسی تاحالا از اونجا نیومده بهمون نشونه بده. دومی: شاید مادرمونم ببینیم اولی: مگه تو به مامان اعتقاد داری؟ اگه هست پس چرا نمی بینیمش دومی: به نظرم مامان همه جا هست. دور تا دورمونه. اولی: من مامانو نمی بینم پس وجود نداره. دومی: اگه ساکت ساکت باشی صداشو می شنوی و اگه خوب دقت کنی حضورشو حس می کنی.. . مثل دنياي امروز ما و خدايي كه همين نزديكيست.. . خدایی_که_در_این_نزدیکیست مسجد صاحب_الزمان SadeghRna Sunday, March 27 2015 . Mustseeiran BandarAbbas SadeghRna Sunset Mosque Mustseehormozgan Mustseebandarabbas بندرعباس ایران_را_باید_دید ایران غروب