Album

مهریز

. کاج پاسینی . کاج ها همیشه سبز میمانند نازنین .. اما سبزی بهار رنگ خاصی به آن ها میدهد. میدانم سبزی همیشه... اما این فصل رنگ و طراوت میخواهد.. آبشار گیسوانت را روان کن که بهاران منتظرند😘😇😉🌷🌹 . SadeghRna Saturday, April 18 2015 . Mustseeiran Yazd MEHRIZ SadeghRna گیاه کاج بهار گیسو عشق سبز امیدواری ایران_را_باید_دید یزد مهریز
. ببخشید عکس عوض کردم اسمم ننوشته بودم . سهراب : زیر باران باید رفت صادق : خیس شد و عکس گرفت . پاقدم بچه جنوب همینه دیگه باخودم بارون آوردم طوفان و گرد و خاک مهریز رو شست 😊☺😁😀😉 . SadeghRna Saturday, April 18 2015 . Mustseeiran Yazd MEHRIZ SadeghRna Rain Spring Flower Manolg ایران_را_باید_دید مهریز یزد شبنم برگ
. خداحافظ یزد به امید دیدار دوباره . کلماتم را  در جوی سحر می‌شویم  لحظه‌هایم را  در روشنی باران‌ها تا برای تو شعری بسرایم، روشن  تا که بی‌دغدغه بی‌ابهام  سخنانم را  در حضور باد  این سالک دشت و هامون  با تو بی‌پرده بگویم  که تو را  دوست می‌دارم تا مرز جنون . دکتر محمدرضا شفیعی_کدکنی . گل ‌یاس‌ م آرزوست.. . SadeghRna Saturday, April 21 2015 . Mustseeiran Yazd MEHRIZ SadeghRna Rain Spring Flower ایران_را_باید_دید مهریز یزد
. سفر همیشه دوست داشتنی است از درجا زدن و یکجا ماندن بیزارم.. صبح شنبه تون شاد باد.. . SadeghRna Saturday, April 18 2015 . Mustseeiran SadeghRna Iran Yazd MEHRIZ Natural Morning Travel ایران_را_باید_دید یزد مهریز
. گل محمدی و عطر و روی خوش آن.. نا خودآگاه باید فرستاد درود بر محمد (ص) و خاندان بزرگوارش . SadeghRna Saturday, April 18 2015 . Mustseeiran Yazd MEHRIZ SadeghRna Rain Spring Flower ایران_را_باید_دید مهریز یزد
. باران بیاید و دل و وجودت را شسته شو ندهی درحق خودت ظلم کردی.. 😛😇😉 . SadeghRna Saturday, April 18 2015 . Mustseeiran Yazd MEHRIZ SadeghRna Rain Spring Flower ایران_را_باید_دید مهریز یزد
. یعنی انار در هرصورت اب از دهن ادم راه میندازه چه گلش چه بچه اش چه خودش.. . 😊☺😁😀😉 . SadeghRna Saturday, April 18 2015 . Mustseeiran Yazd MEHRIZ SadeghRna Rain Spring Flower ایران_را_باید_دید مهریز یزد