Album

یک_قطره_آب

"خطر" من از شهروندانی به شمار میام که مصرف آب و دستمال کاغذیم نسبتا" زیاده اما این روزا صرفه جویی در مصرف هر دو عامل مهم رو تمرین میکنم . لطفا این صفحه رو فالو کنید تا هر روز به شما یادآوری بشه که " فقط ، چند ، قطره ، باقیست "، تا این پوستر زرد رو به خاطر بسپارند و به خطر "نه" بگید .💧 یک_قطره_آب کمپین_یک_قطره_آب