Album

تست

. کنکور ... این روزها شاید برای بسیاری از نوجوان ها و جوان ها ایامی پر استرس و پر اضطراب باشد زیرا گذر از آزمون ورودی دانشگاه و زدن چند تست کمتر و بیشتر می تواند آرزو ها ، اندیشه ها و حتی طبقه اجتماعی یشان را متحول سازد . اما ای کاش تمام آزمون های زندگی که لحظه به لحظه در جریان حیات ما جاری اند هم به آسانی و با زدن چند تست قابل حل بودند ... . پل_صراط کنکوری کنکوریها کنکور94 ایران زمان امید Exam Exams Iran Javan