Album

کتابخوانی

. برای درک جامعه مدرن امروزی مطالعه حداقل کاری است که می‌توانید انجام دهید . Book Bookstagram Books Navidkamali Nkamali_ir کتاب کتابخوانی کتابخانه نوید_کمالی دانش اطلاعات Information
. این کتاب لعنتی رو بجویید ! و سلولز های باقی مونده از برگه هاش رو در امن ترین جای ممکن نگه دارین. مچکر:) ری_بووک یوزپلنگانی_که_با_من_دویده_اند کتابخوانی کتاب
……………………………………………………………………………………………………… بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه🐦 آب و آیینه و نار و تمامت... این است زندگی... رویای تو و زندگی و هر چه هست که با تو شروع و پایان می یابد... کتابخوانی ارینب استاد بی سواد انگشتری چرایی روز دهم حساسیت صدقه خواب حسودی اولینی دیگر از نوع غیر قابل پیش بینی خواهر گل پاییزی من... ۱۲/۹/۹۴ ۱۸:۱۸ ………………………………………………………………………………………………………
end of photo grid