Album

مرگ_بر_شاه

. امروز وقت سحری یکی از دوستان گفت حالا تو این ماه رمضان تو خوابگاه من و شما روزه نگیریم کی می فهمه . . . ؟ اصلا بگذار ژست روزه گرفتن رو در بیاریم . . . اون لحظه ناخوداگاه یاد خاطره ای از شهید_بهشتی افتادم . بعد از پیروزی انقلاب دوستان گفتند حالا که « مرگ_بر_شاه » همه‌گیر شده؛ شعار جدید بدیم . «شاه زنازاده است، خمینی آزاده است» . شهید بهشتی آشفته شده ‌بود . گفت: رضاخان ازدواج کرده، این شعار حرام است . « از پلکان_حرام که نمی‌شود به بام سعادت حﻻل رسید.» . Lies Stairs روزه‍ Zanjan دانشگاه_زنجان زنجان نوید_کمالی nkamali_ir navidkamali
. رسیدیم به اون جای سال که میگن . دیو چو بیرون رود فرشته در آید و خمینی ای اماااااام خمینی ای امام و بیست و دو بهمن ، بیست و دو بهمن و مرگ بر شاه ، مرگ بر شاه، مرگ_بر_شاه ... بگو . و غیره 😊