Album

اصلاحات

چون به آنان گفته شد در زمین فساد نکنید گفتند ما اصلاح گریم ! (البقره - ۱۱) --------- And when it is said to them , do not mischief in the land , they say : we are peace_makers. Quran Iran اصلاحات Navidkamali Peace Corruption Decay Islamic قرآن Islam Law Wakeup Hezbollah Basirat بصیرت رسانه مقاومه مقاومت
« طرح جدید اسکناس ۵۰۰۰۰ هزار ریالی و دهها برداشت ... » ~حدیث پیامبر (ص) ، نام خلیج فارس و نماد انرژی هسته ای حذف شد. ~امام(ره) و دانشگاه بنفش پر رنگ شدند ! Iran بنفش اعتدال اصلاحات امام رهبر سیاست خبر فتنه News امام_خمینی انرژی_هسته_ای حزب_الله امام_خامنه_ای Khamenei ایران Persian Iranian Islam Islamic
. . . روزنامه_جوان : « یکی از سندهای منتشر شده ویکی_لیکس نشان می‌دهد سفارت_عربستان در لندن هزینه تحصیل پسر عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت_اصلاحات را تأمین کرده است . این سند که تاریخ آن برای ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ است هزینه بیش از ۱۲ هزار پوندی برای هر سال تحصیلی و هزینه‌ای بالغ بر ۴ هزار پوند برای مخارج زندگی فرزند مهاجرانی را تأمین می‌کند. » پی نوشت : به لطف ویکی لیکس ماه پشت ابر پنهان نمی ماند . . . Wikileaks فساد_اقتصادی اصلاحات دولت خاتمی Corruption Corrupt Saudi سعوديه  سعودی ال_سعود