Album

سند

. . . روزنامه_جوان : « یکی از سندهای منتشر شده ویکی_لیکس نشان می‌دهد سفارت_عربستان در لندن هزینه تحصیل پسر عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت_اصلاحات را تأمین کرده است . این سند که تاریخ آن برای ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ است هزینه بیش از ۱۲ هزار پوندی برای هر سال تحصیلی و هزینه‌ای بالغ بر ۴ هزار پوند برای مخارج زندگی فرزند مهاجرانی را تأمین می‌کند. » پی نوشت : به لطف ویکی لیکس ماه پشت ابر پنهان نمی ماند . . . Wikileaks فساد_اقتصادی اصلاحات دولت خاتمی Corruption Corrupt Saudi سعوديه  سعودی ال_سعود