Album

Qr_code

. همیشه اولین و نخستین بودن ها دلچسب و شیرین نیست اما چه کنیم که بعضی وقتها تنها کاری که می توانی برای التیام قلبت بکنی همین اول شدن ها و نخستین بودن ها است . . . پی نوشت : دی ماه ۱۳۹۱ پس از فوت مادر عزیز و مهربانم ایده ساخت اولین آرامگاه الکترونیکی در ایران به اندیشه ام خطور کرد ; ایده ساده ای که با بهره گیری از کدهای دو بعدی QR Code پیاده سازی شد و در مراسم ختم ما با حضور مسئولین وقت رونمایی شد و امروز نیز در بسیاری از گلزار های ﺷﻬﺪﺍ ی کشور و ... به کار گرفته می شود. Qr_code Qr Grave Graveyard Memorial InformationTechnology IT Navidkamali nkamali_ir نوید_کمالی iran بجستان iran آرامگاه_الکترونیکی