Album

American_dream

جرم پرواز . . . تاریخ  گواهی می دهد که بزرگترین جرمشان از دید ناوچه نظامی آقای کدخدا ، ایرانی بودن بود و این جرم تاوانش مرگ بود آن هم برای ۲۹۱ نفر مسافری که هرگز فرصت فرجام خواهی نداشتند ، هزینه اجرای حکم هم تنها یک موشک استاندارد زمین به هوا بود و بلافاصله با فرمان ناخدا اجرا شد . به نقل از ویکی_پدیا ی خودشان اندکی قبل از آن یک هواپیمای مسافربری کره ای توسط شوروی سرنگون شد و کدخدا اعلام کرد اقدام شوروی یک جنایت بود و اما انهدام Ir655 ایران صرفا یک نقص فنی ، کدخدا است دیگر هر چه بگوید باید قبول کرد ! اصلا باید صبح روز یکشنبه ۱۲ تیر ۶۷ را فراموش کرد چون آقای کدخدا شاید ناراحت شود ! آمریکا سیاسیون پرواز_۶۵۵ نوید_کمالی Picoftheday History Crime_against_humanity American_dream Wikipedia navidkamali nkamali_ir airbus
. . . رویای خام : روی دیگر رویای_امریکایی . . (Face off American_dream ) . . . ایام جوانی به دوران آرمانگرایی و رویاپردازی شهره است و شاید زیباترین ویژگی جوانی نیز همین خصلت زیبا باشد اما تا چه حد رویا پردازی صحیح و مفید است و زندگی را با چالش های غیرقابل کنترل روبرو نمی کند ؟ . شخصا تعداد زیادی از دانشجویان را از جنسیتها و سطوح مختلف علمی و اجتماعی می شناسم که مهاجرت و خروج از کشور آرزوی هر لحظه آنها است که غالبا این دلبستگی موجب تحمیل هزینه های مالی و روحی فراوان به خانواده هایشان می شود . در اینجا قصد نقد این عزیزان را ندارم اما این مطلب شاید برای مطالعه ایشان مفید باشد : http://goo.gl/vHIbnu . مهاجرت . پناهندگی . نوید_کمالی . American . Immigration . Navidkamali . Nkamali_ir . USA