Album

کره

جرم پرواز . . . تاریخ  گواهی می دهد که بزرگترین جرمشان از دید ناوچه نظامی آقای کدخدا ، ایرانی بودن بود و این جرم تاوانش مرگ بود آن هم برای ۲۹۱ نفر مسافری که هرگز فرصت فرجام خواهی نداشتند ، هزینه اجرای حکم هم تنها یک موشک استاندارد زمین به هوا بود و بلافاصله با فرمان ناخدا اجرا شد . به نقل از ویکی_پدیا ی خودشان اندکی قبل از آن یک هواپیمای مسافربری کره ای توسط شوروی سرنگون شد و کدخدا اعلام کرد اقدام شوروی یک جنایت بود و اما انهدام Ir655 ایران صرفا یک نقص فنی ، کدخدا است دیگر هر چه بگوید باید قبول کرد ! اصلا باید صبح روز یکشنبه ۱۲ تیر ۶۷ را فراموش کرد چون آقای کدخدا شاید ناراحت شود ! آمریکا سیاسیون پرواز_۶۵۵ نوید_کمالی Picoftheday History Crime_against_humanity American_dream Wikipedia navidkamali nkamali_ir airbus