Album

تعالی

. . . الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ . . . خداوند در آیه ۴۱ سوره مبارک حج به کسانی اشاره می کند که به آنها قدرت بخشیده است و از آنها بدلیل کسب توانایی های بیشتر نسبت به دیگران ، اجرای فرامینی را مانند امر_به_معروف و نهی_از_منکر مطالبه می کند . امر به معروف شاید از دید برخی به اشتباه محدود به مساله حجاب باشد اما در حقیقت اینگونه نیست و این فریضه اشاره به سوق دادن جامعه به سمت تمام خوبی ها از جمله پیشرفت علمی ، اقتصادی ، فرهنگی و همچنین فاصله گرفتن از تمام بدی ها از جمله عقب_ماندگی های علمی و فرهنگی اشاره دارد . . . پس با این درک می توان گفت که خداوند از تمام کسانی که قدرتی در عرصه های مختلف تاثیرگذار بر جامعه از جمله در عرصه علم ، اقتصاد و ... دارند انتظار دارد با بهره گیری از آن جامعه را به سوی تعالی پیش برند . مطمئنا با این باور که اگر امروز توانایی یا قدرتی داریم به خواست خداوند بوده ، می توانیم پویاتر از گذشته در راستای تحقق بخشیدن به این فرمان_الهی گام برداریم . . . نوید_کمالی
. . . بنده باور دارم که امید چشمه حرکت و تغییر در ماست ، در حقیقت امید که نداری قدرت حرکت به جلو را از دست می دهی ، دوست داری همه چیز را رها کنی و منتظر پایان خودت باشی . . . از دیدگاه من امید من ، تو و همه ما را بر می انگیزد تا بیشتر بکوشیم و بهتر باشیم و این بهتر شدن یکایک ما در نهایت کشور و ملت ما را بهتر و برتر می سازد . . . باید توجه داشته باشیم که مطمئنا کم هزینه ترین راه برای ضربه زدن به یکایک ما و حتی کشور ما از بین بردن روحیه امید و تعالی جویی در جامعه و حاکم سازی یاس و نا امیدی در جامعه پس باید کوشید کع قربانی ترفندهای دشمنان کوچک و بزرگ نشد . . . نوید_کمالی
. آن نیاز مریمی بودست و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد حق تعالی گر سماوات آفرید از برای دفع حاجات آفرید هر کجا دردی دوا آنجا رود هر جا فقری نوا آنجا رود هر کجا مشکل جواب آنجا رود هر کجا کشتیست آب آنجا رود آب کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آبت از بالا و پست تا نزاید طفلک نازک گلو کی روان گردد ز پستان شیر او تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست "مولانا " Kerman Bardsir SadeghRna Mustseeiran ایران_را_باید_دید کرمان بردسیر Fri ,February 13 2015