Album

باتوم

. . . غرب بی نقاب : استقبال و پذیرایی از پناه جویان بی پناه با یگان_ویژه و چوب و باتوم ادامه دارد اما مجارستان پا را فراتر گذاشت و تانک ها را به مرز های خود اعزام نمود . . . Immigration Immigrationlaw Asylum Syria  War_at_home Eu Europe Eurotrip