Album

ذهن

……………………………………….…………………………………………………………… همه ی انسانها با اعتقادات و ارزشهایشان زنده اند , متن دین ها هم پر از ارزش ها و باورهاست , باور هرکس مقدس و محترم هست , هیچ دینی بر دین دیگر برتری ندارد , مبلغان دین پا روی ارزش های مردم میگذارند و ارزش ها و باور های دین خود را جایگزین میکنند..دنیا سراسر خرافات است...از کلیسا رفتن و قربانی کردن و هییت رفتن و زنده ب گور کردن دختران ... تمنای فطری انسانهاست ک وادار میکند ب تدوین دین جدید و کامل تر از دین قبل :-) هانیه_سامعی دین ابتدایی انسانم_ارزوست ذهن ۱۸:۱۸ ۲۲/۱/۹۵ ………………………………………………………………………………………………………
ذهن عجب پدیده غریبیست وقتی ذهنت رو از زباله های تولیدی خودش خالی نکنی دیگه چشمت جز همین تصویر نا زیبا چیزی نمیبینه باور دارم افکار منفی و فاسد منجر به گندیدگی میشن اون جاست که ذهنت بو میگیره اون جاست که هر چیز شاید زیبایی رو با ترکیبی از عطر لجن میبینی و هیچ چیز برات لذت‌بخش نخواهد بود. Photo by : Masoud.Tarverdi مسعودتاروردی مسعود_تاروردی مسعود .تاروردی Masoud_tarverdi Masoudtarverdi Masoud .tarverdi ذهن ذهنی فکر اندیشه تفکر
. . . رژیم_رسانه ای یعنی آنچه شب و روز ذهن و اندیشه ما را پر می کنند اما ما هیچ نظارت و کنترلی بر آن نداریم ، یعنی رسانه ها هر چه را نمایش دهند و چاپ کنند و بگویند می خوانیم و می شنویم و می بینیم . . . آیا عاقبت این کنترل نکردن جامعه ما را به سمت و سوهای ناخواسته پیش نخواهد برد ؟ . . .