Album

حکومت_نظامی

. ‌. . وحشت در پاریس . . . پاریس برای نخستین بار پس از جنگ_جهانی دوم حکومت_نظامی را تجربه کرد . . . پی نوشت : اگر اخبار یک ماه گذشته را رصد نمایید خواهید دید که مقامات غربی تاکید ویژه ای بر اهمیت گسیل کردن پیاده نظام های خود به خاورمیانه داشته اند اما طبعا افکار عمومی این دولتها با این اقدام مخالف است اما حالا چه بهانه ای بهتر از کشتار تروریستی در پاریس ... در حقیقت حالا مقامات غربی قادر خواهند بود با پشتوانه افکار_عمومی بر ابعاد دخالتهای خود در خاورمیانه بیفزایند . . ‌. ParisAttacks Terrorism Paris