Album

ال_نینو

. . . این چند روز بسیار از عملکرد برخی رسانه ها نسبت به اطلاع_رسانی غیر واقعی پدیده ال_نینو ناراحت بودم . . . ‌ نوید_کمالی النینو زنجان Zanjan Znj