Album

خبر_مرگ

. . . پول در آوردن از خبر_مرگ ! این چند روز سیستم رصد اخبار بنده مداوم پیامهایی را مبنی بر انتشار خبری از بنده اعلام می کرد اما از آنجایی که طی این روزها و غیر از شب گذشته مصاحبه ای نداشتم به اعلانها بی توجه بودم اما دقایقی پیش که عازم دانشگاه بودم تشکیل نشدن کلاس فرصتی شد برای چک کردن پیغام های سیستم و آنگاه بود که مشاهده کردم رسانه ها با استفاده از یکی از یادداشتهای بنده به نقد شرایط غیر_اخلاقی پیش آمده در جریان فوت هادی_نوروزی کاپیتان تیم قرمزپوشان پرداخته اند . . .‌ هر چند با بنده هماهنگ نشده بود و اگر می شد آمار های جدیدتر و تکان دهنده تری ارائه می دادم اما به هرحال خبر جالب و مفیدی است . نوید_کمالی پرسپولیس دانشگاه_زنجان زنجان Navidkamali Nkamali_ir Zanjan