Album

داوطلبانه

. . ‌. . مصر و بازگشت روزهای سیاه . . . یادش بخیر چند سالیست که از آن بهمن پر بیم و امید می گذرد . . . در مصر غوغایی بود و دوستان من در کشورهای منطقه بصورت روزآمد اخبار تحولات را به اطلاعم می رسانند اما هیچکس فکر نمی کرد حسنی_مبارک رفتنی باشد ! حداکثر برآورد دوستان عرب ، افزایش انعطاف حاکمیت در برابر مخالفین مسلمان بود . . . با انتشار پیام سخنرانی قریب الوقوع رئیس جمهوری وقت مصر خطاب به انقلابیون میدان التحریر به سایت الجزیره مراجعه کردم تا در صورت شروع سخنرانی آن را از دست ندهم زیرا احتمال اعلام استعفای مبارک وجود داشت . . . خدا را شکر سرعت اینترنت یاری کرد به تماشای تصاویر زنده از میدان آزادی قاهره نشستم که دقایقی بعد ناگهان برنامه سخنرانی دیکتاتور مصر آغاز شد و وی با خونسردی کامل خطاب به مردم مصر سخن گفت و از برنامه هایش برای آینده مصر گفت . . . جالب اینکه در پایان تاکید کرد به هیچ وجهه تسلیم فشارهای خارجی برای کناره گیری از قدرت نخواهد شد !!! . . . شنیدن این جمله از وی احتمال هر گونه کناره گیری داوطلبانه وی را منتفی کرد و یادم نمی رود در پی آن سکوتی در میدان تحریر حکم فرما شد . . . اما اندکی بعد فریادها به آسمان بلند شد و . . . خوشبختانه ساعاتی نگذشته بود عمر سلیمان معاون و رئیس سرویس اطلاعاتی مبارک بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و با اعلام واگذاری امور حاکمیت به شورای عالی نظامی زمینه قرار گرفتن امور در دست ژنرال طنطاوی مهیا نمود . الیته در اخبار ویژه هم اعلام شد حسنی مبارک با هلیکوپتر به مقصدی نامعلوم رهسپار شده است . . . پی نوشت : امروز انتخابات پارلمان ملی مصر شروع شد که بنا بر گزارشها بدلیل فضای بسته سیاسی تنها ضریب مشارکت در آن ۵ درصد اعلام شده است که در پی شنیدن این خبر ساعتی را به تماشای مستند_المیدان و داستان جوانان مسلمان و مبارز مصری نشستم . . . شاید بعدا بیشتر به این مستند مصری پرداختم . . .