Album

وزیر_امور_خارجه

. . . مجسمه ظریف رونمایی شد ! . . . پی نوشت : گرچه قصد بدون_شرح گذاشتن تصویر را داشتم اما لازم دیدم از جماعت بادمجان دور قاب چین و مبتکر این اقدام شایسته به نیکی یادی کنم . . . جواد_ظریف وزیر_امور_خارجه تهران Tehran Zarif Iran