Album

لواشک_کیوی

. . . لواشک_کیوی . . . وقتی خردسال بودم فکر می کردم ترشی صرفا همان یکی دونوعی است که مادربزرگ و دیگران درست می کنند اما بزرگتر که شدم دیدم هر چیزی را می توان ترشی کرد حتی گوجه و پیاز را ! اما امشب که برای خرید در بازار بودم لواشک کیوی توجه من را جلب کرد ! هنوز هم در عجبم از ذائقه های مختلف نوع بشر . . . بازار_قدیم_زنجان بازار_زنجان زنجان Zanjan Znj Znu