Album

بینش

. . . با نزدیک شدن به ایام انتخابات شما نیز هر روز خبر فعال شدن یک نشریه ، یک حزب ، یک تشکل و حتی یک گروه سیاسی را در رسانه ها و فضای_مجازی می شنوید اما اگر ساده نگاه کنیم خوب این خود نشان از پویایی جامعه است و نمی توان در بعد عوامانه زیاد بر ان خرده گرفت اما انچه مرا به نوشتن این یادداشت کوتاه واداشت مشاهده برخی دوستان و جوانان سیاست زده ای است که شرح ان را در ادامه به اختصار خواهم گفت . این روزها از دید عموم مردم داشتن تحصیلات_دانشگاهی یک مساله ساده تلقی می شود زیرا برای کسب بسیاری از ساده ترین مشاغل بایستی حداقل مدارکی مانند کارشناسی را ارایه نمود اما لفظ کارشناس یا کارشناسی_ارشد به چه معناست . . . به زبان ساده کارشناس کسی است که بدلیل تحصیلات و مطالعات عمیق خود نسبت به مردم عادی دارای سطح بینش و نگرش بازتری است و افق بلندتری را مشاهده می کند و بالطبع کارشناس ارشد و دکترا نیز از این فراتر می روند و نه تنها به راحتی بایستی مسایل را تحلیل کنند بلکه می توانند دیدگاههای مستقل خود را نیز ارایه دهند . . . اما انچه در واقعیت در محیط های دانشگاهی ما رواج دارد با تعریف فوق متفاوت است . . . تنها سرانه مطالعه برخی از دانشجویان محدود به جزوه های درسی و ایام امتحانات است . . . و عمده فعالیت اجتماعی یشان محود می شود به عضویت در چند تشکل دانشجویی و . . . اما نوع جدیدی که جدیدا مشاهده کرده ام مدلی است که بیشتر وقت به بی_بی_سی و من_و_تو گوش می سپارند از حمایت از حزب این و ان سخن می گویند . . . جالب اینکه این مدل از نظریه پردازان داغ سیاسی نیز کم نمی اورند و از شورای_نگهبان گرفته تا ... را را نقد و تحلیل می کنند . . . جامعه_ازاد یعنی جامعه ای که در ان تفکرات مختلف به راحتی قابل ارایه اند اما این نوع تفکر در صورت رواج یافتن در بین دانشجویان تنها منجر به انارشی اجتماعی در کشور خواهد شد و باید برای رفع ان تدبیری اندیشید. بی_خیالان ساده_اندیشان جنبش_دانشجویی