Album

خبرنامه

. . . نوید_کمالی : بنده شخصا معتقد به کاهش سرانه مطالعه در کشور نیستم و مشکل را در شاخص های اشتباه و ناقصی که در حوزه سنجش میزان مطالعه مردم وجود دارد می دانم؛ زیرا اولا در عصر_اطلاعات رسانه های مکتوب جای خود را به رسانه های دیجیتال داده اند و کتابخانه های سنتی تبدیل به کتابخانه های الکترونیکی شده اند و طبعا عموم مردم امروزه بیشتر زمان مطالعه خود را با مرور اطلاعات الکترونیکی سپری می کنند که متاسفانه در کشور ما شاخصی برای سنجش آن وجود ندارد . بطور مثال در شاخص های آماری کشور یک ساعت کار در هفته به عنوان فاکتور سنجش شاغلین کشور محسوب می شود؛ اما برای مطالعه هیچ توجهی به محتواهای دیجیتال مثل خبرنامه ها و مقالات الکترونیکی نمی شود که در واقع بیشترین زمان مطالعه نسل جوان را به خود اختصاص داده اند . خبرگزاری_دانشجو Snn Snn_ir Zanjan Znj Znu Book