Album

قبله

. تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی مریم قدیسه ی ذریه ی طاها شدی یک نخی از چادرت مانند کعبه محترم قبله ی عرشی ترین سجاده ی دنیا شدی شاعر: قاسم نعمتی . حضرت_معصومه قم . از فراز هتل فدک . شوخی: بدون_ادیت 😆 . به کمک نرم افزار 👇 Tinyplanetfx
. دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم کنون عزم لقا دارم من اینک رخت بربستم تویی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانم بدین قبله نماز آرم به هر وادی که من هستم . . شیطان حرف خدا رو گوش نکرد و به انسان سجده نکرد حالا این انسانی که به حرف خدا گوش نمیکنه و به خود خدا هم سجده نمیکنه چه اعتماد به نفسی داره که فکر میکنه بهشت در انتظارشه . جمع کن بساطتو مسخره
. من مسلمانم . قبله ام یک گل سرخ. جانمازم چشمه، مهرم نور. دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم. در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست: همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد، گفته باد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج. کعبه ام بر لب آب، کعبه ام زیر اقاقی هاست. کعبه ام مثل نسیم، می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجر الاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم. پیشه ام نقاشی است: گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایی تان تازه شود. چه خیالی، چه خیالی، ... می دانم پرده ام بی جان است. خوب می دانم، حوض نقاشی من بی ماهی است.
Arabic Islamic Architecture Islamic Quran عربی اسلامی قبله Blackandwhite Backgrounds Full Frame Pattern Textured  Abstract Indoors  No People Day Close-up History Architecture Outdoors Travel Destinations Building Exterior Built Structure
. . . من مسلمانم . . ‌. قبله ام یک گل_سرخ . . . جانمازم چشمه، مهرم نور . . ‌. دشت سجاده من . . . من وضو با تپش پنجره ها می گیرم . . . در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف . . ‌. سنگ از پشت نمازم پیداست: همه ذرات نمازم متبلور شده است . . ‌. من نمازم را وقتی می خوانم . . ‌. که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو . . ‌. من نمازم را پی "تکبیره الاحرام" علف می خوانم ، پی "قد قامت" موج . . .