Album

خط_و_نشان

. . . نوید_کمالی : حوزه عمل جنبش_دانشجویی محدود به خط_و_نشان های دولت ها نیست پی نوشت : بنده معتقد به فعالیت در چهارچوب قانون_اساسی و مصالح نظام اسلامی با محوریت ولایت_فقیه هستم و فعالیت در چهارچوب مورد تایید دولت های چهار یا هشت ساله را به نفع جامعه نمی دانم زیرا دولتها بیشتر به دنبال تایید کننده می گردند تا نقد کننده لذا جنبش_دانشجوی باید با حفظ استقلال خود از دولت ها آزادانه به نقد منصفانه در راستای احقاق مطالبات_مردمی و انقلابی اقدام کند و خود را محدود به خط و نشان های دولت ها نداند . بخشی از مصاحبه ای با پایگاه خبری نسیم_زنجان به بهانه روز_دانشجو 16آذر ۱۶_آذر 16آذر