Album

عادلانه

. . . امشب تماسی با یکی از عمو های فیتیله ای داشتم و نسبت به موج_سواری های برخی گروههای سیاسی و ضد ایرانی از اشتباه سهوی آخرین قسمت برنامه فیتیله از ایشان سوال کردم . . . خوشبختانه ایشان تاکید داشت که ملت ایران بی طرفانه و عادلانه در این مورد قضاوت خواهد کرد . . .
. . . نوید_کمالی : شهر زنجان  برای بهره‌برداری عادلانه همه اقشار به خصوص معلولان عزیز به‌سازی شوند. پی نوشت : امروزه در جهان مفهوم شهرهای دسترس‌پذیر ( Accessible_Cities ) گفتمان روز آمد مدیران و برنامه‌ریزی_شهری است و این دسترس پذیری در واقع اشاره به تسهیل و برابرسازی دسترسی به خدمات و امکانات عمومی برای تمام اقشار و به‌طور خاص معلولین است . البته باید به این نکته توجه داشت که معلولیت  تنها به ناتوانی حرکتی محدود نمی‌شود و برخی از شهروندان دارای معلولیت‌های شنوایی، بینایی هستند و گاهی سال‌ها با سلامتی کامل زندگی نموده‌اند و به ناگاه بر اثر یک سانحه مانند تصادف دچار معلولیت شده‌اند. برای ایجاد عدالت شهروندی بین عموم مردم از جمله معلولین بایستی در ارائه و یا ساخت هر خدمت یا مکان عمومی باید به ایجاد دسترسی لازم برای معلولین عزیز توجه کرد. خبرگزاری_ایسنا ایسنا Isna Navidkamali Nkamali_ir